Producent pomp prózniowych od 1978 r.

Firma Cutes produkuje pompy prózniowe od 30 lat i jest jednym z najwazniejszych producentów pomp prózniowych z pierscieniem cieczowym.


P O M P Y   C U T E S   E U R O P E :   P O   P R O S T U   N I E Z A W O D N E 

Firma CUTES Europe oferuje pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym oraz kompletne systemy próżniowe różnym europejskim branżom przetwórstwa, a w szczególności dla przemysłu celulozowo-papierniczego, filtracji i energetyki, producentom sprzętu oryginalnego i firmom inżynieryjnym.
Nasze pompy znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu na pięciu kontynentach. Firma Cutes specjalizuje się w produkcji pomp do trudnych zastosowań, jak np. produkcja papieru, energetyka, petrochemia i procesy przemysłowe wymagające niezawodnej technologii.
Nasz zakład jest wyposażony w nowoczesne urządzenia przeznaczone do produkcji dużych pomp próżniowych, system kontroli jakości atestowano zgodnie z ISO 9001:2000.
Cutes Europe ma bogate doświadczenie w zastosowaniach próżniowych.
Służymy pomocą w wyborze pomp, zaprojektowaniu systemu, technologii, montażu i rozruchu.
Prowadzimy również usługi serwisowe, przeglądy u klienta oraz oferujemy dostawę akcesoriów, takich jak oddzielacze, napędy, chłodnie kominowe i inne urządzenia niezbędne do kompletacji próżniowej linii technologicznych.


medical marijuana doctor recommendation in Temecula